Chytrá domácnost – jak to vlastně funguje?

Úrovně automatizace

„Hele, kámo, mám doma chytrou domácnost. Normálně telefonem rozsvítím žárovku.“ Každá nová technologie si prochází postupným vývojem. Myslím, že nikdo nechce mít telefon stále u sebe, aby místo cvaknutí vypínačem hledal správnou aplikaci, která umí rozsvítit jednu žárovku.

Scéna

Základní prvek automatizace. Příznačný název napovídá, že pod scénou najdeme soubor nastavení světel, topení, klimatizace, alarmu atd. Pokud si nastavím scénu, musím ji nějakým způsobem nastavit. To se často děje právě přes aplikaci, kde dotykem např. nastavím intenzitu světla či hlasitost přehrávané hudby.

Časovač

Základní princip automatizace. Pro jedno či více zařízení lze definovat nastavení či konfiguraci, s jakou se má zařízení v daný čas spustit/vypnout. Velmi jednoduchým příkladem je budík, který v daný čas spustí vybranou písničku. Právě čas není příliš vhodným spouštěčem pro nastavení chytré domácnosti. Více si ukážeme níže.

Automatizace – #IFTTT

If This Then This – zažitá zkratka, která definuje scénáře. Pokud se stalo toto, udělej toto. V dnešní době je spoustu čidel, které mohou být právě spouštěčem a to přes pohyb, intenzitu světla, teplotu, vlhkost, hluk až po pokročilé sensory, které hlídají kvalitu ovzduší, přítomnost plynu či ohně. Aby automatizace v domácnosti pomáhala a nepřekážela, často se jedná o kombinaci těchto vstupů spolu s denní dobou, přítomností osob atd.

Strojové učení

Hudba budoucnosti. V oboru IT lze tento název zařadit již mezi buzzwords, jelikož všichni dnes chtějí, aby telefon dokázal rozpoznat úsměv, kontrolní systémy rozpoznaly, co se zobrazilo na obrázku, atd. Ale je potřeba si připustit, že strojové učení má svou budoucnost právě i v modelech pro chytrou domácnost, kde z dat sensorů bude aplikace navrhovat uživateli, aby některé pravidelné činnosti, které provádí manuálně, zautomatizoval a tím ušetřil za topení, vodu či jiné energie nebo si ušetřil čas. Případně naplno využil potenciál z již zakoupených zařízení.